Forside

Hovmand-Lyster Biavl

Vi har ikke bier for et erhvervsmæssig formål, men tilrettelægger alligevel vores biavl så rationelt og effektivt som muligt – stadig med bien i centrum.

Honning er et 100% naturprodukt, så bierne skal forstyrres så lidt som muligt. Ved at kun at foretage de mest nødvendige indgreb i biernes liv, vil de kunne koncentrere sig om at blive store og sunde, og indsamle optimalt med nektar(honning).

Vi ‘blander’ os kun i biernes hverdag, når det er nødvendigt for at sikre bierne’s ‘ve og vel’, samt med størst mulig omtanke for honningens kvalitet.

Vi driver en grøn og bæredygtig biavl og bekæmper de naturlige skadevoldere i vores bifamilier med organisk syre – som allerede er naturligt forekommende i honningen.

Honningen behandles så hygiejnisk og skånsomt som muligt. Det betyder at honningen ikke opvarmes og vi røres så lidt som muligt inden den tappes for at bevare alle aromastofferne. Det sikre et sundt produkt optimal smag som afhænger af den blomster flora som bierne samler pollen og nektar i.

Ved at købe lokal dansk honning sikre du, at bierne bestøver blomsterne i dit nær område. Vi holder forår og sommerhonningen adskilt, så der er mulighed for at købe forskellig smag efter årstiden. Visse år kan sommerhonningen holde sig flydende indtil jul og evt. endnu længere.

Honningen kan høstes enten ved at slynge  eller presse honningen ud af tavlerne. Vi gør begge dele så den skal købe en presset honning med ekstra højt indhold af pollen som på denne måde bliver mere aromatisk og smagfuld.

Vi har 1 bigård i vores sommerhus ved Bjerge Sydstrand.

Vi kan kontaktes på

Permatopia 41, 4653 Karise

mail: info@H-L-biavl.dk

Telefon 30753927

logo H-L